MENUNAIKAN IBADAH KORBAN (AIDUL ADHA 2009) DI MESIR DENGAN TAWARAN HARGA YANG CUKUP MURAH…


Berita baik kepada semua muslimin dan muslimat ...

Kami

DRAGON EYES ENTERPRISE-: ( Graduan usahawantani)

dengan kerjasamaa

EL-AZHARI FARM GROUP -: (Pelajar Universiti El-azhar, Mesir)

ingin menawarkan korban di bumi Anbiya' Mesir. Dengan harga yang cukup murah.....


Diantara binatang aqiqah/korban yang kami tawarkan :

KAMBING KAMPUNG ( SEEKOR ) : RM 600 SAHAJA !!!.

KAMBING BIRI-BIRI ( SEEKOR ) : RM 600 SAHAJA !!!.

UNTA ( SATU BAHAGIAN ) : RM 600 SAHAJA !!!.


Harga yang kami tawarkan ini adalah lebih murah berbanding harga kambing dan unta di malaysia. kerana, harga unta di Malaysia yang di import dari australia berharga RM 6000 (seekor) yang bersaiz sedang dan RM 8000 kalau yang besar. Berbeza dengan harga unta di sini. Disini, kami boleh dapat seekor unta dengan harga RM 4200 (seekor)!!! umur unta yang akan kami beli ini diantara 4-6 tahun (cukup umur untuk dibuat korban). Ni bukan unta tua tau!!!. sebab syarat sah korban unta adalah unta yang berumur 4 tahun keatas.

Manakala harga bagi kambing dan qibas (biri-biri) di sini lebih kurang sama sahaja dengan Malaysia.lebih kurang dalam RM 550 keatas bagi kambing dan qibas yang cukup umur untuk di aqiqah atau di korban. insyallah, semuanya gemuk-gemuk.

Antara faktor yang akan kami ambil kira semasa pembelian adalah :

1- ternakan mestilah cukup syarat sah untuk di buat aqiqah/korban. dari segi umur, kesihatan dan kesempurnaan anggota.

2- ternakan mestilah makan makanan yang bersih (tidak memakan sampah/benda-benda yang kotor)

3- terhindar dari unsur-unsur yang meragukan.

Semua urusan pembelian, sembelihan dan sebut nama akan kami videokan dan akan kami muatkan di dalam blog ini. Setiap tempahan akan kami agihkan kepada semua pelajar El-azhar (pengajian islam), Perubatan dan Asnaf yang lain.

Ibadah Korban

Definisi korban

Qurban ialah penyembelihan binatang qurban yang dilakukan pada Hari Raya Haji (selepas solat 'Idil Adhha) dan hari-hari Tasyriq iaitu ,11,12 dan 13 Zulhijjah kerana beribadah kepada Allah s.w.t. , iaitu sebagai menghidupkan syariat Nabi Allah Ibrahim a.s. yang kemudiannya disyariatkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Dalil tentang ibadah Qurban

Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

"Dan telah Kami jadikan unta-unta itu sebahagian daripada syi'ar Allah, kamu memperolehi kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah diikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur."(surah al-Haj:36)

Dari Aisyah r.a Nabi Muhammad s.a.w. telah bersabda yang bermaksud:

"Tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada Hari Raya Qurban, yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih haiwan qurban. Sesungguhnya haiwan qurban itu pada hari kiamat kelak akan datang berserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima disisi Allah, maka beruntunglah kamu semua dengan (pahala) qurban itu."

(Riwayat al-Tarmuzi, Ibnu Majah dan al-Hakim)


Hukum Ibadah Qurban

Hukumnya Sunnat Muakkad(Sunnat yang dikuatkan) atas orang yang memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

1- Islam
2- Merdeka (Bukan hamba)
3- Baligh lagi berakal
4- Mampu untuk berqurban


Fadhilat/Kelebihan Ibadah Qurban

1- Menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim a.s.
2- Mendidik jiwa kearah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.
3- Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati mahu berbelanja harta kejalan Allah s.w.t.
4- Menghapuskan dosa dan mengharap keredhaan Allah s.w.t.
5- Menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik.
6- Akan memperolehi kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian al-Sirat al-Mustaqim diakhirat kelak. Sabda Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:"Muliakanlah qurban kamu kerana ia menjadi tunggangan kamu dititian pada hari kiamat."
7- Syarat untuk melakukan Ibadah Qurban secara jamaah (beramai2).

Pengurusan hendaklah dilakukan dengan betul, dengan penuh amanah dan tanggungjawab.
Harga yang dikenakan hendaklah dinyatakan termasuk kos pengurusan (Penyembelihan, kenderaan, upah menyembelih, melapah dan sebagainya jika memerlukan upah).
Hendaklah diadakan aqad atau ijab dan qabul antara orang yang melakukan qurban atau aqiqah dengan pihak pelaksana (AJK Qurban/ Aqiqah atau AJK Masjid/ Surau/ Badan Kebajikan/ Orang perseorangan).


Persoalan tentang Ibadah Qurban.


Adakah daging qurban yang kita buat untuk si mati contohnya bapa yg telah meninggal, kena disedekahkan kesemuanya atau boleh diambil sebahagiannya?


Berqurban atas nama orang lain menurut mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah tanpa keizinan orang tersebut, demikian atas nama orang yang telah meninggal tidak sah bila tanpa dasar wasiat. Ulama Maliki mengatakan makruh berqurban atas nama orang lain. Ulama Hanafi dan Hanbali mengatakan sah saja.

“Kamu makan, kamu berikan kepada yang lain dan kamu simpan” - [Hadith riwayat al-Bukhaari].Pada dasarnya, 1/3 simpan, 1/3 makan dan 1/3 sedekah.Bolehkan daging Qurban dijual?

Haram hukumnya menjual daging Qurban, ia hendaklah disedekahkan!

Daripada saidina `Ali bin Abi Talib r.a, katanya:

”Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan aku menyembelih unta-untanya (sembelihan ketika haji). Baginda memerintahkan agar aku mensedekahkan daging, kulit dan apa yang menutupi belakang unta-unta itu (seperti pelana dan seumpamanya). Baginda juga memerintahkan agar aku tidak memberikan kepada al-Jazzar (penyembelih dan pelapah) sedikit pun darinya.”

(Riwayat al-Bukhari hadith ke-1716, Muslim, hadith ke-1317)


Siapakah yang layak menerima daging korban?

Orang yang bekorban berhak mendapatkan 1/3 dari daging korbannya, Fakir Miskin dan orang - orang Islam yang lain.


Apakah daging yang diniatkan qurban boleh dimakan oleh tuan punya yang melakukannya?

Daging qurban halal dimakan atau dimiliki oleh orang yang berqurban bahkan sunat ia mengambil satu pertiga. Akan tetapi daging “qurban wajib” atau daging “qurban nazar” haram dimakan oleh orang yang bernazar. Ini berdasarkan firman Allah S.W.T. dalam - Surah Al-Hajj, ayat 28 .
Daging qurban, sunat dimakan oleh orang yang berqurban selebihnya disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah.


Boleh atau tidak Rusa dijadikan ibadat sembelihan qurban? Berapakah bahagiannya?

Binatang sembelihan qurban ialah unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Tidak sah qurban yang selainnya.


Berapa bilangan (ekor/bahagian) haiwan ibadah qurban yang di galakkan?

Bagi setiap seekor lembu, unta atau kerbau itu boleh dibahagi kepada 7 bahagian. Bahgian paling sedikit yang harus dalakukan oleh seseorang itu adalah satu bahagian dan tiada batasan untuk bilangan paling banyak. Seseorang muslim itu boleh melaksanakan ibadah qurban ini sebanyak mungkin mengikut kemampuannya. Adapun bagi kambing pula, bagi seekor kambing tidak boleh dibahagi mengikut bahagian seperti lembu. Maka bagi setiap kambing itu adalah untuk seorang muslim sahaja.


Bolehkah daging qorban diberikan kepada bukan Islam dan apa hukumnya org kafir memberi bantuan/ derma untuk ibadah qorban. Adakah kita boleh menerima sumbangan mereka itu ?

Tidak harus memberi makan daging qurban dan aqiqah kepada orang kafir sama ada daging qurban wajib dan aqiqah wajib ataupun sunat. - Fatwa Negeri Selangor (Sel P.U 12) . Org kafir tidak diwajibkan melaksanakn ibadah qorban. Sumbangan yang diberikan tidak dikira sebagai ibadah qorban.


Apakah hukum mewakilkan ibadah qorban kepada org lain? NGO misalnya?

Hukum wakalah adalah harus dengan syarat-syarat seperti berikut :

i. Lafaz wakalah hendaklah secara soreh (jelas) atau kinayah (kiasan)
ii. Hendaklah mendapat izin dari muwakkil (org yg meminta utk diwakilkan)
iii. Muwakkil wajib melafzkan tawkil sama ada secara soreh atau kinayah kepada wakil yang dilantik untuk menguruskan qurban tersebut.

Secara menyerahkan tanggungan dengan berkata:

"Saya meletakkan atas tanggungan tuan untuk menghasilkan penyembelihan qurban untuk ku."

(PERINGATAN: Jika penerima tidak dapat menyempurnakan tanggungjawab yang diterima, boleh diserahkan kepada orang lain untuk menyempurnakan penyembelihan untuk orang-orang yang berakad tadi).

Ibadah Aqiqah

“Tiap-tiap anak itu tertebus (terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran) dengan aqiqahnya yang disembelih untuk dia ketika hari ketujuh dan dicukur, lalu diberi nama.” - Maksud Hadis


Hukum aqiqah

Aqiqah adalah sunat muakkad iaitu sangat digalakkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Melaksanakan aqiqah merupakan tanggungjawab ibubapa atau penjaga anak tersebut.


Waktu aqiqah

Bila-bila masa sejak anak itu dilahirkan dan tidak ada batasnya.
-Sunat melakukannya pada hari ke 7, ke 14 dan ke 21.
-Syarat-syarat melakukan Aqiqah:
-Syarat-syarat untuk binatang aqiqah adalah sama seperti binatang korban.
-Aqiqah untuk anak lelaki ialah dua ekor kambing atau dua bahagian lembu dan
anak perempuan pula seekor kambing atau satu bahagian lembu.
-Bagaimanapun, sekiranya kurang mampu, memadai membuat satu bahagian lembu aqiqah atau seekor kambing untuk anak lelaki. Bakinya lagi boleh dibuat jika berkemampuan di kemudian hari.
-Disunatkan menyedekahkan daging aqiqah yang sudah dimasak(masakan yang manis-manis).
-Seelok-eloknya tulang binatang aqiqah tidak dipatahkan sebaliknya dipotong pada sendinya.


Hikmah melakukan aqiqah

-Satu ibadah yang bertujuan mendekatkan diri anak kepada Allah s.w.t dari peringkat awal lagi.
-Sebagai fidyah (tebusan) untuk menebus diri anak dari segala mara bahaya dan bala bencana, sebagaimana Allah telah menebus Nabi Ismail dengan seekor kibasy.
-Sebagai tanda gembira dan kesyukuran atas kurniaan anak dan nikmat rezeki.
-Mengukuhkan lagi pertalian kekeluargaan dan hidup bermasyarakat melalui jamuan dan agihan lauk daripada daging aqiqah.
-Untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah pada hari kiamat.


Doa menyembelih ternakan aqiqah

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah! Ini aqiqah (sebutkan nama nama tersebut) Ya Allah! Semoga aqiqah ini engkau jadikan sebagai tebusan baginya (agar terhindar) daripada siksaan api neraka.”